طرح واقسام آن در هنر نقش برجسته

مسئله مهم دیگری که می توان راجع به آن حرف زد مسئله طرحی در زمینه این هنر مدرندر عین حال سنتی ایرانی می باشد در این رشته به علّت متریال منعطف و نرمی که در دست است می توان انواع و اقسام طراحی را اجرا نمود از طرحهای سنتی هخامنشی ویا طرحهای خورشید خانم ویا طرح های ظریف مینیاتوری اساتید مجرب این رشته مثل جنایب آقای استاد فرشچیان ویا طرح های تزهیب یا نقش قالی گرفته تا طرحهای مدرن،پست مدرن طرحهای پیچیده زیرو رو و طرحهایی در زمینه خط و نقاشی مانند طرحهای مینایی یا تکرار یک حرف ویا مثلاً طرحهای رئال وکاملاً طبیعی والبته باز هم به علت مواد اولیه کار که همان گل رس است می توان از طرحهای مجسمه ای ونیمه مجسمه ای نیز استفاده کرد که به تناسب برجستگی و پیچیدگی طرحها قیمت ها و هزینه های اجرای آن نیز متفاوت است.