نصب و رنگ آمیزی تابلوهای نقش برجسته

گذشته از مواد استفاده این هنر در قالب تابلو های دکوراتیو در مکانها ، مراکز خرید وفضاهای رسمی یادر عکس محیط گرم منزل و فضاهای داخلی مسکونی،نحوه نصب و پتینه این تابلوهای دست ساز نیز می تواند برای عده ای جالب توجه باشد بنابراین لازم می بینم توضیح مختصری در این باب بدهیم.تابلو های نقش برجسته سفالی دست ساز که در کارگاه تولید و ساخته می شود بعد از حمل به محل مورد نظر و ارزیابی محل نصب و ساخت زیر کار مناسب برای نصب تابلو می تواند به دو صورت دوغابی(با دو غاب سیمان) ویا چسب (باچسب کاشی )در مکان مخصوص نصب شود که بعد از نصب به وسیله پودر مخصوص بندکشی بین بند خشت ها پر شده و سطح یک نواختی رابه بیننده نشان می دهد بعد از بند کشی مرحله پتینه کاری یا همان رنگ است که تابلوی مورد نظر را بنا به سلیقه مشتری ویا به مظر شخصی مجری رنگ آمیزی می کنند.درنهایت مرحله فینیشینگ کارفرامی رسد وبا اسپری های خاص یا روغن جلا بر روی تابلو رنگ را ثابت می کنیم(که البته در بعضی از تابلوها به تناسب کاری که انجام شده این مرحله اجرا می شود