هنر سفال از دیرباز تاکنون

از زمانهای خیلی دور هنر سفالگری در خدمت بشریت بوده و همیشه جزء لاینفک زندگی مردم به شمار می رفته است.استفاده از این هنر در لوازم واشیاءکاربردی روزمره و زندگی وهمچنین رنگ گرم و هم خویی ذاتی سفال با انسان باعث شده که این هنر دیر پای جای خودش را در بین انسانها بیابد تنوع درساخت اشیاء ولوازم کاربردی مخصوصاَ ظروف مربوطه به آشپزخانه و نحوه رنگ آمیزی آنها یکی دیگر از علل محبوبیت این هنر شاد است.سابقاَ سفالگری فقط در لوازم و وسایل کاربردی استفاده می شده گرچه در ساخت مجسمه های تزئینی را حجام دکوری نیز مورد مصرف بوده است.امّا چیزی که در این هنر قدیمی و سنّتی را به دنیای مدرن و جدید امروزی متصل کرده است تعقیری خاص در نحوه استفاده از سفال و سامیک می باشد.چه بسا امروزه با پیشرفت تکنولوژی وبه وجود آمدن ابزار آلات وماشینهای صنعتی به خدمت گرفته ودر ساخت لوازم و اشیاء کاربربدی سرامیکی نیاز بشر هنوز به استفاده از وسایل و لوازم سفالگری از دست رفته است و کماکان طالبان خود را در این زمینه دارد.